kế toán tổng hợp

  • DUC TRI TIN
  • 118/127A/41 Phan Huy Ích, P15, Q. Tân Bình
  • 14/04/2023
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

Mô tả ng việc:

–               Thực hiện tổng hợp ng việc kế toán nội bộ

–               Làm sổ sách kế toán, quyết toán thuế, báo cáo tài chính, thanh toán quốc tế, …

–               Thực hiện các ng việc chuyên môn khác